11 / 12
„Królewic”
Ten wyraz w kolędzie Gdy śliczna Panna to nie błąd ani forma gwarowa, tylko dawne określenie królewicza. Przyrostek „-ic/-yc” używany był na oznaczenie czyjegoś syna, np. do dzisiaj mówimy: „dziedzic”.
+

© Public domain