12 / 12
„Bieżeć”
Słowo to można spotkać w wielu kolędach, np.„przybieżeli do Betlejem pasterze”, „byśmy tam pobieżeli i ujrzeli”, „bieżeli do Betlejem skwapliwie”, „zaraz do Betlejem spieszno pobieżeli”, „nowy rok bieży”, „w żłobie leży, któż pobieży”. Dzisiaj oczywiście zastąpiły je formy: „biec” i „biegać”.
+

© Public domain