3 / 12
„Wszego” i „wszem”
Chyba najczęstsze archaizmy leksykalne w kolędach to wyrazy: „wszego” i „wszem” („Pan wszego stworzenia”, „wszego świata Odkupiciel”, „pokój niesie ludziom wszem”. Tu chyba nikt poza przedszkolakami nie ma wątpliwości – nie chodzi o pasożyty żywiące się ludzką krwią, tylko o dawne odpowiedniki dzisiejszych słów: „wszystkiego” i „wszystkim”.
+

© Renata Sedmakova | Shutterstock