5 / 12
„Ziemianie”
„Cóż masz, niebo, nad ziemiany…” – to z kolei fragment pięknego utworu Franciszka Karpińskiego Pieśń o Narodzeniu Pańskim. W kościołach niekiedy można usłyszeć (albo nawet przeczytać na wyświetlaczu) błędną formę: „ziemiami”. Osoby, które przekręcają słowa tej kolędy, sądzą zapewne, że skoro w tekście jest wspomniane niebo, to musi też być ziemia (czy raczej: ziemie). Tymczasem autor użył tu rzeczownika „ziemianie”. Dzisiaj oznacza ono właścicieli ziemskich, a dawniej oznaczało mieszkańców ziemi.
+

© Pascal Deloche | Godong