6 / 12
„Nad ziemiany”
W wyrażeniu „nad ziemiany” możemy zaobserwować jeszcze jeden archaizm – tym razem fleksyjny. Dzisiaj napisalibyśmy: „nad ziemianami”. Końcówkę „-i/-y” w narzędniku rzeczowników rodzaju męskiego i nijakiego w liczbie mnogiej możemy spotkać także w kilku innych utworach, np. w pastorałce Teofila Lenartowicza Mizerna, cicha: „Z włosy złotymi, z skrzydły białymi” (dziś mówimy: „ze skrzydłami” i „z włosami”) oraz w kolędzie Wśród nocnej ciszy, od której chyba w całej Polsce zaczynają się zawsze pasterki: „Z wszystkimi znaki danymi sobie” (dziś: „znakami”).
+

© Giotto di Bondone | Public domain