7 / 12
„Pobudziły pasterzów, dobytku swego stróżów”
Współczesne formy to oczywiście „pasterzy” i „stróży”. Aż do II wojny światowej w rzeczownikach kończących się spółgłoskami: „c”, „dz”, „cz”, „dż”, „sz”, „ż”, „rz”, „l” stosowano końcówkę „-ów”. Dopiero później wygrała końcówka „-y”.
+

© Public Domain