9 / 12
„Piastować”
„Maryja Panna Dzieciątko piastuje”. Zdaje się, że czasownik „piastować” nikogo tu nie razi ani nie dziwi, choć przecież nikt dziś nie mówi, że „piastuje dziecko”, tylko że opiekuje się dzieckiem albo nosi je na rękach. Archaizm nie jest bardzo stary, bo jeszcze w polskim tłumaczeniu Dzieci z Bullerbyn z 1957 r. kiedy Anna i Lisa postanawiają zająć się w przyszłości zawodowo opieką nad małymi dziećmi, mówią, że chcą zostać piastunkami.
+

© Public Domain