2 / 10
Mojżesz borykał się z wadą wymowy
Trudno sobie wyobrazić, że potężne polecenia przy wyprowadzaniu ludu z niewoli były wydawane przez człowieka, który „nie był wymowny” („Ociężały usta moje i język mój zesztywniał” por. Wj 4,10). Niektórzy uczeni uważają, że odnosiło się to do jąkania, podczas gdy inni twierdzą, że był to inny rodzaj wady wymowy. Mimo to „publiczne” przemawianie nie przychodziło prorokowi łatwo.
+

© Philippe de Champaigne | Public Domain