5 / 10
Jonasz uciekł od Boga
Kiedy Jonasz zobaczył, że Boży gniew wobec Niniwy i Asyryjczyków ustąpił, wpadł w furię. Uważając ich za niegodziwych i złych, Jonasz nie mógł znieść Bożego miłosierdzia – tak bardzo, że uciekł. (Jon 4,2)
+

© Public Domain