7 / 10
Dawid był cudzołożnikiem (i zaplanował morderstwo)
Gdy ludzie króla Dawida wyruszyli na wojnę z Ammonitami, on pozostał w swoim pałacu, ciesząc się komfortem i bezpieczeństwem. Z tarasu swojego pałacu dostrzegł kąpiącą się piękną mężatkę o imieniu Batszeba. Wezwał ją do pałacu i począł z nią dziecko. Na domiar złego Dawid nakazał zabicie męża Batszeby. Ich nowo narodzone dziecko zmarło w wyniku grzechów króla, a dopiero później Bóg nagrodził tę parę synem Salomonem (2 Księga Samuela, 11-12).
+

© Public Domain