3 / 5
Wspólne planowanie przyszłości
Jest coś takiego w oczekiwaniu na dziecko, co naturalnie prowadzi do myślenia o długoterminowej przyszłości rodziny. Niezależnie od tego, czy chodzi o plany praktyczne, czy o marzenia o przyszłej radości, wspólne planowanie zbliża do siebie małżonków.
+

© pixelheadphoto digitalskillet | Shutterstock