4 / 5
Przyjmowanie pomocy
Na początku małżeństwa oboje jesteście całkowicie samowystarczalni. Może się jednak okazać, że w ciąży będziesz polegać na swoim mężu w nowy sposób. Paweł napisał: „Mężowie, miłujcie żony, tak jak Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie” (Ef 5,25), więc ten nowy etap w waszym małżeństwie oznacza, że twój mąż coraz pełniej realizuje swoje powołanie do oddania ci siebie.
+

© Prostock-studio | Shutterstock