1 / 11
Przed Nią Jan Kazimierz składał swoje słynne śluby...
Odp.: To Matka Boża Łaskawa – Śliczna Gwiazda Lwowa, patronka miasta i archidiecezji. Sława obrazu urosła w czasie powstania Chmielnickiego, kiedy lwowianie przypisali Matce Bożej uratowanie z oblężenia miasta przez kozaków, a potem Jan II Kazimierz dziękował Jej za zwycięstwo pod Beresteczkiem. 1 kwietnia 1656 r. król własnoręcznie przeniósł obraz z dotychczasowej kaplicy do katedry i klęcząc, złożył przed Nią śluby. Po II wojnie światowej abp Eugeniusz Baziak, opuszczając Lwów, zabrał obraz do Krakowa. Obecnie wizerunek znajduje się na Wawelu, natomiast dwie wierne kopie – we Lwowie i Lubaczowie.
+

© Wikipedia | Domena publiczna