10 / 11
Patronka ojczyzny papieża Franciszka, u nas zyskała miano patronki chorych na nowotwory...
Odp.: To Niepokalanie Poczęta Madonna z Luján (współcześnie to przedmieście Buenos Aires), patronka Argentyny, czczona tam jako patronka rodzin i znana z uzdrowień. Naocznym świadkiem jednego z nich był przyszły papież Franciszek. Do Polski kopia Jej wizerunku przybyła z prymasem Józefem Glempem, który w 1983 r. odwiedzał Argentynę. Otrzymany od Polonii posążek przekazał nowej parafii na warszawskim Ursynowie, budującej się w okolicy Centrum Onkologii, a chorych i ich bliskich zachęcił do traktowania Jej jako swojej patronki.
+

© fot. archiwum parafii