3 / 11
Broniąc murów miasta, występuje bez Dzieciątka Jezus...
Odp.:  To Matka Boża Ostrobramska, Królowa Korony Polskiej, czczona w Wilnie od wieków jako Matka Miłosierdzia. Nazwa wizerunku pochodzi od Ostrej Bramy, gotyckiej bramy miejskiej, nad którą wisi wizerunek, obecnie w specjalnej kaplicy, która broniła wejścia do grodu od strony przedmieścia Ostry Koniec. Jej kult łączy katolików Polski, Litwy i Białorusi. Szczególnie ważne w wileńskiej tradycji są coroczne tygodniowe obchody święta Opieki Matki Bożej, które przypadają w listopadzie.
+

© anonymous | CC BY-SA 4.0