8 / 11
Była prezentem urodzinowym ojca dla syna, obu więźniów obozu jenieckiego...
Odp.: To Matka Boża Kozielska, uproszczony obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej, wycięty w niewielkiej sosnowej desce przez por. Henryka Gorzechowskiego, w obozie jenieckim w Kozielsku. Autor, jak większość jeńców z tego obozu, zginął w Katyniu, ale obdarowany, jego syn Henryk junior, ocalał. Od początku XXI w. ikona zdobi kaplicę Katyńską w katedrze polowej Wojska Polskiego w Warszawie.
+

© Henryk GOrzechowski/Wikipedia | Domena publiczna