9 / 11
Przetrwała wybuch nuklearny...
Odp.: To Madonna z Nagasaki. Drewniany posąg Matki Bożej, cudownie ocalony z doszczętnie zniszczonej bombą jądrową w sierpniu 1945 r. katedry katolickiej Urakami, ma wypalone oczy, nadpalony policzek i część włosów. Dziś przyciąga szczególnie wiernych modlących się o pokój na świecie.
+

©VATICAN MEDIA /CPP