1 / 12
Wycofanie z kontaktów
Wycofanie się z życia towarzyskiego, klasowego, szkolnego oraz znaczące ograniczenie kontaktu z rówieśnikami.
+

© Africa Studio | Shutterstock