8 / 12
Uczucie napięcia wewnętrznego
Pojawia się wtedy uczucie niepokoju. Często zaburzeniom depresyjnym towarzyszy lęk – niemal nieustający, o stałym nasileniu, nieokreślony – trudno wskazać przyczynę lub obiekt takiego lęku. Dziecko powtarza: „Sam nie wiem, czego się boję”.
+

© Altanaka | Shutterstock