9 / 12
Impulsywne działania
Pojawiają się nieprzemyślane działania i uzasadnienia typu: „I tak na niczym mi nie zależy”. Dziecko zaczyna pić alkohol, stosować środki psychoaktywne (narkotyki, „dopalacze”). Robi to często w celu złagodzenia lęku, napięcia i smutku.
+

© Giideon | Shutterstock