1 / 12
Klasztor jasnogórski w Częstochowie
Bodaj najpopularniejszy cel wakacyjnych pielgrzymek – klasztor jasnogórski w Częstochowie – to również najsłynniejszy ośrodek kultu Maryjnego w Polsce. Modlili się tu królowie i książęta, hetmani i wojewodowie oraz prości ludzie.
+

© Karol Porwich/East News