4 / 12
Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu
W 1813 roku rannemu żołnierzowi Tomaszowi Kłossowskiemu ukazała się Matka Boża, z obietnicą, że go uratuje. Poprosiła, by zaniósł jej obraz w swoje rodzinne strony i tak wizerunek trafił do słynącego łaskami Lichenia. Szczególnie pielgrzymujemy tam w lipcu, a odpust Matki Bożej Licheńskiej przypada 2 lipca.
+

© MONKPRESS/East News