6 / 10
Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej w Licheniu
Sanktuarium jest miejscem szczególnej modlitwy za małżeństwa, rodziny i dzieci nienarodzone, ale także za niepłodne pary. Sanktuarium zaprasza pary mające kłopoty z poczęciem dziecka na msze, rekolekcje i dni modlitwy. Przy bazylice działa Ośrodek Wsparcia Płodności „NaProTechnologia”, który proponuje diagnostykę i kompleksowe leczenie.
+

© Shutterstock