8 / 10
Sanktuarium św. Anny na Górze Św. Anny
Babcia Jezusa to kolejna święta orędowniczka rodzin. O niej samej wiemy niewiele. Ewangelie milczą na jej temat, jedynie apokryficzna Protoewangelia Jakuba, napisana ok. 150 roku, umiejscawia św. Annę w linii genealogicznej Jezusa jako matkę Najświętszej Maryi Panny. Księga ta mówi o jej cnotach, o tęsknej modlitwie za dzieckiem, które przyrzekła ofiarować Bogu, i o narodzeniu Maryi.
+

© MONKPRESS/East News