12 / 12
Młyn – miejsce urodzenia świętej.
+

© fot. Agnieszka Bugała