9 / 12
Krany z wodą w Lourdes.
+

© fot. Agnieszka Bugała