9 / 12
Wota dziękczynne w domu świętej.
+

© fot. Agnieszka Bugała