2 / 10
Odżywiaj swoją duszę modlitwą
Poświęcanie czasu na codzienną modlitwę przynosi pokój Boży naszym duszom. Możesz odmawiać różaniec, uczestniczyć we mszy św. na żywo lub online, medytować... Z pomocą przyjdzie ci np. aplikacja „Modlitwa w drodze”.
+

© Shutterstock