5 / 10
Codziennie zapisz jedną rzecz, za którą jesteś wdzięczny
Codzienna praktyka wdzięczności pomaga nam skupić się na darach Bożych w naszym życiu. A co za tym idzie - poprawia nasze samopoczucie. Modlitwa eucharystyczna mówi nam: „Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie”. Regularne momenty przeznaczone na dziękczynienie są zatem częścią naszego chrześcijańskiego powołania.
+