2 / 8
Kościół w Quinchao
To największy kościół z archipelagu. Zbudowany z trzech rodzajów drewna około 1880 roku. Jego patronką jest Matka Boska Łaskawa. Jej wspomnienie jest tu bardzo ważnym świętem religijnym. W 1906 roku musiał zostać częściowo przebudowany, kolejne rekonstrukcje były niezbędne po trzęsieniu ziemi w 1960 roku.
+

© DFLC Prints | Shutterstock