2 / 12
Różaniec z Naudrin koło Liège
Drugi pod względem wieku różaniec (1273 r.) można zobaczyć w Naudrin koło Liège, na kamiennym nagrobku templariusza Gerarda. W rękach rycerza znajduje się sznur z 158 paciorkami. Dlaczego akurat tyloma? Nie wiadomo dokładnie. Z XIII-wiecznej księgi wiemy natomiast, że modlitwa różańcowa składała się już wtedy z powtarzanych „Zdrowaś, Maryjo” przedzielanych „Ojcze nasz”. W XII w. na polecenie papieży dodano do pozdrowienia anielskiego z Ewangelii fragment: „i błogosławiony owoc żywota twojego”, a podczas jednej z epidemii dżumy: „Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej”.
+

© Ruslan Grumble | Shutterstock