9 / 12
Różaniec Jana Pawła II
Jan Paweł II miał zwyczaj, że podczas oficjalnych i nieoficjalnych spotkań ofiarowywał swoim rozmówcom różańce. Niektórzy nie wiedzieli potem, co zrobić z prezentem. Kiedy prezydent Czech Vaclav Havel kończył swoje urzędowanie i dzielił różne przedmioty na „oficjalne”, które powinien zostawić, i „nieformalne”, które może zabrać, zakwalifikował różaniec od papieża do tych pierwszych. Tę zabawną scenę można zobaczyć w filmie dokumentalnym poświęconym politykowi.
+

© Shutterstock