2 / 11
Tuż po konklawe. Za plecami papieża obecny kard. Wyszyński.
+

© ASSOCIATED PRESS/East News