4 / 11
Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski, 3 czerwca 1979 r.
+

© EAST NEWS