6 / 11
Jan Paweł II całuje dłoń kardynała Stefana Wyszyńskiego podczas inauguracji pontyfikatu, 22 października 1978 r.
+

© AP/East News