11 / 12
Budowa nowego drewnianego kościoła w Camerino postępuje naprzód.
+

© Photo Courtesy of Poor Clare sisters of Camerino