4 / 12
Kolaż zdjęć ukazujący zniszczenia w kościele i klasztorze klarysek po trzęsieniu ziemi z roku 2016.
+

© Photo Courtesy of Poor Clare sisters of Camerino