8 / 12
Kościół w San Severino niedostępny dla wiernych po trzęsieniu ziemi w 2016 roku.
+

© Photo Courtesy of Poor Clare sisters of San Severino