1 / 12
Płock – Świątynia Miłosierdzia i Miłości (Starokatolicki Kościół Mariawitów)
na skarpie Wisły z atrakcyjnym widokiem, ale również interesująca Świątynia Miłosierdzia i Miłości. Uważana jest za centrum życia duchowego mariawitów – oryginalnie polskiego wyznania powstałego na początku XX wieku w wyniku działalności Marii Franciszki Kozłowskiej. To właśnie Kozłowska, nazywana przez mariawitów Mateczką, była główną inicjatorką wybudowana tej monumentalnej świątyni, znajdującej się dzisiaj przy ul. Kazimierza Wielkiego.
+

© Wojciech TRACZYK/East News