10 / 12
Lublin – cerkiew Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy (Ukraiński Kościół Greckokatolicki w Polsce)
Na ziemi lubelskiej warto jest odwiedzić wspaniałą, drewnianą cerkiew Narodzenia Matki Bożej. Jest ona o tyle unikalna, że została w całości przeniesiona z miejscowości Tarnoszyn pod Tomaszowem Lubelskim. Wieś ta nie była jednak pierwszym miejscem istnienia tej świątyni, gdyż powstała ona w 1759 roku w Uhrynowie (dzisiejsza Ukraina). W latach 90. została nabyta i odrestaurowana przez parafię greckokatolicką w Lublinie. Obecnie znajduje się na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej przy Alei Warszawskiej. Świątynia jest drewniana, wieńczą ją trzy kopułki. Ma 18,65 m długości oraz 9,75 m szerokości. Jej wysokość (razem z krzyżem na środkowej kopule) to 17,5 m. Cerkiew jest orientowana, czyli prezbiterium zwrócone jest w kierunku wschodnim. Przy prezbiterium od północy i południa znajdują się dwie zakrystie. We wnętrzu znajdziemy piękny, drewniany ikonostas.
+

© Krzysztof Chojnacki/East News