2 / 12
Płock – Świątynia Miłosierdzia i Miłości (Starokatolicki Kościół Mariawitów)
Świątynia powstała w latach 1911-14 w popularnym wówczas stylu neogotyckim. Bazylika jest trójnawowa, na planie prostokąta. Fronton wieńczą trzy wieże, a po stronie przeciwnej zbudowano kopułę, na której umieszczono monstrancję z adorującymi ją aniołami. Ilustruje to teologię mariawicką opartą na nieustannej adoracji Najświętszego Sakramentu. Wokół kopuły umieszczono inskrypcję: „Adorujmy Chrystusa Króla panującego nad narodami”. Z lotu ptaka od ulicy budowla przypomina literę F, a od strony Wisły – E. W środku utrzymanym w kolorach białym, złotym i kości słoniowej znajdziemy tylko jeden ołtarz z wystawionym przez cały czas Najświętszym Sakramentem oraz konfesją wspartą na czterech filarach, na której szczycie umieszczono tiarę papieską i skrzyżowane klucze – symbol, że dla mariawitów najwyższą władzę w Kościele sprawuje Chrystus utajony w Najświętszym Sakramencie. W kompleksie budynków, które oryginalnie pełniły funkcję klasztoru żeńskiego, znajdziemy izbę pamięci poświęconą Marii Franciszce Kozłowskiej, która była jej osobistą celą. Świątynia jest miejscem ogólnopolskich i międzynarodowych pielgrzymek w dniu 15 sierpnia, w uroczystość Wniebowzięcia NMP.
+

© Albin Marciniak/East News