3 / 12
Łódź – kościół św. Mateusza (Kościół ewangelicko-augburski)
Z Płocka kierujemy się na południe. Istnienie łódzkiej parafii ewangelicko-augsburskiej historycznie związane jest z XIX-wiecznym osadnictwem niemieckim. Miasto szybko się rozwijało ze względu na z powstanie wielkiego przemysłu włókienniczego. Duży kościół tego wyznania powstał przy ulicy Piotrkowskiej w latach 1909-28. Projektantami byli Johannes Wende oraz architekt Franz Schwechten z Berlina.
+

© GERARD/REPORTER