5 / 12
Cieszyn – Kościół Jezusowy (Kościół ewangelicko-augbsurski)
Zmierzając w stronę Czech trafiamy do granicznego Cieszyna, podzielonego rzeką Olzą na część polską i czeską. Kolejna interesująca świątynia luterańska w Polsce to cieszyński Kościół Jezusowy, zbudowany w XVIII wieku przez czeskiego architekta Jana Haüsruckera. W momencie oddania do użytku wiernych był to jedyny kościół luterański na Górnym Śląsku. Ma on blisko 5 tys. miejsc siedzących, pomieścić może do 8 tys. ludzi. Posiada dwukondygnacyjną fasadę z kwadratową wieżą, której szczyt wieńczy bania i krzyż z gwiazdą, symbolizujący Chrystusa. Na szczycie tympanonu znajduje się figura baranka z chorągiewką z literami BBK/GGŚ („Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata”).
+

© Hons084/Wikipedia | CC BY-SA 3.0 pl