6 / 12
Cieszyn – Kościół Jezusowy (Kościół ewangelicko-augbsurski)
Imponują wymiary kościoła – długość 60 m (z czego sama nawa liczy 54,5 m) i szerokość 40 m. Ołtarz ma 17 m i symbolizuje Opatrzność Bożą otoczoną przez 4 ewangelistów. W centrum ołtarza ujrzymy obraz „Ostatnia Wieczerza” Franza Oesera z Lipska, stanowiący przeróbkę dzieła jednego z malarzy hiszpańskich, Juana de Juanes. Świątynia ma 59 rozświetlających i półokrągłych okien.
+

© Hons084/Wikipedia | CC BY-SA 3.0 pl