7 / 12
Krynica Zdrój – cerkiew Równego Apostołom św. Księcia Włodzimierza Wielkiego (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny)
Zmierzając wzdłuż łańcucha Karpat dojeżdżamy do Krynicy. Świątynia prawosławna w tym miejscu jest najmłodszym obiektem z naszego szlaku, zbudowanym w latach 1983-96. Stanowi ona ciekawe połączenie architektury łemkowskiej, wschodniosłowiańskiej i polskiego stylu nowoczesnego. Cerkiew wieńczy 7 strzelistych wieżyczek – kopułek symbolizujących 7 sakramentów świętych. Znakomicie komponują się one z górzystym krajobrazem. Interesującym rozwiązaniem architektonicznym jest umieszczenie ikonostasu w strzelistej, trójkątnej i subtelnej nawie. W świątyni, zgodnie z tradycją łemkowską obecną w diecezji przemysko-gorlickiej Polskiej Autokefalicznej Cerkwi Prawosławnej znajdziemy ławki, praktycznie niespotykane w cerkwiach na Podlasiu lub w Polsce centralnej.
+

© Andrzej Zbraniecki/East News