9 / 12
Turkowice – Monaster Opieki Matki Bożej (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny)
Zmieniając kierunek podróży na północ, docieramy do ziemi chełmskiej. Będąc w tym miejscu warto odwiedzić odrodzony całkiem niedawno żeński monaster prawosławny. Powstał on w miejscu istniejącego już od XVIII wieku monasteru męskiego, który z kolei na początku minionego stulecia stał się monasterem żeńskim. Burzliwe wydarzenia historyczne na naszych ziemiach w czasie I wojny światowej i w XX-leciu międzywojennym sprawiły, że najpierw w miejscu monasteru erygowano parafię rzymskokatolicką w dwóch cerkwiach, a po wojnie prawosławne życie monastyczne w Turkowicach zamarło. Dzięki aktywności miejscowych prawosławnych i biskupa diecezjalnego Abla, w miejscowości udało się odnowić w 2008 roku życie klasztorne, skoncentrowane wokół Ikony Turkowickiej Matki Bożej. Obecnie niewielki monaster żeński jest miejscem pielgrzymek prawosławnych z całej Polski i regionu, ale przybywają go odwiedzać również katolicy. Mniszki prowadzą w monasterze sklepik z dewocjonaliami, a niedawno wydały nawet bardzo ciekawą książkę dotyczącą przepisów kuchni postnej pt. „Prawosławie od kuchni” oraz wydały płytę ze śpiewami cerkiewnymi.
+

© Loraine/Wikipedia | CC BY-SA 4.0