11 / 12
Klasztor Dominikanów w Pradze
Klasztor Dominikanów w Pradze ma wiele polskich konotacji. Uznawany jest za polską parafię w Czechach, z jej pierwszym polskim proboszczem – o. Piotrem Krzysztofiakiem, który w 1990 r. prowadził tam polskie duszpasterstwo, zamknięte, niestety, w czasie rządów komunistycznych. W 2014 r. patronem parafii został św. Jan Paweł II.
+

© Katsiuba Volha | Shutterstock