12 / 12
Klasztor Dominikanów w Pradze
Dziś można odpocząć w klasztornych obiektach w jednym z ośmiu pokoi z łazienkami, korzystając ze wspólnej kuchni i jadalni. Poza usługami noclegowymi obiekt nie świadczy innych, ale oczywiście wierni mogą uczestniczyć we mszach św. i nabożeństwach.
+

© Nessa Gnatoush | Shutterstock