3 / 12
Klasztor Karmelitów Bosych w Piotrkowicach
Przy klasztorze w świętokrzyskiem znajduje się Karmelitański Dom Modlitwy. XVII-wieczny kościół i sanktuarium loretańskie oraz pokaźnych rozmiarów ogród (6,5 ha) tworzą niezwykłą atmosferę skupienia i refleksji. Okoliczne pola i lasy tuż za kilkuwiekowym murem klasztornym zachęcają do spacerów i medytacji na łonie natury.
+

© Marek BAZAK/East News