5 / 12
Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach
Pokamedulski zespół klasztorny w Rytwianach jest jednym z 9 pomników historii w regionie świętokrzyskim. Zaliczany do najważniejszych polskich założeń monastycznych z I poł. XVII w. Funkcjonuje w klimacie duchowości kamedulskiej, opartej na milczeniu, modlitwie i samotności. W sercu obiektu znajduje się świątynia – Sanktuarium Ciszy. Ciekawie prezentują się budynki poklasztorne, bramy z fragmentami murów klauzurowych, teren dawnego eremitorium i ogrody klasztorne, a w refektarzu zabytkowa studnia i piec kaflowy.
+

© MAREK ZAJDLER/East News